WEBSITE RESMI

SMP NEGERI 16 KOTA SURAKARTA

Guru dan Karyawan

Daftar Guru

Nama : Dra. Sri Mulyani Dwi H, M.Pd
NIP : 19670920 199512 2 003
TTL : Surakarta, 20 September 1967
Jab. : Kepala Sekolah
Mapel :  Bahasa Indonesia

Nama : Shodiq Purnomo, S.Pd.
NIP : 19830717 200902 1 003
TTL : Karanganyar, 17 Juli 1983
Jab. : Waka Bid. Kesiswaan
Mapel : Pendidikan Jasmani

Nama : Ratna Dyah K, S.Ag, M.Pd
NIP : 19710503 199303 2 002
TTL : Surakarta, 03 Mei 1971
Jab. : Staf Kesiswaan
Mapel : Pendidikan Agama Islam

Nama : Rosita Perwitasari, S.Pd
NIP : 19880728 201902 2 003
TTL : Surakarta, 28 Juli 1988
Jab. : Staf Kesiswaan
Mapel : Pendidikan Jasmani

Nama : Yenny Sari Dewi, S.Pd
NIP : 19780605 201406 2 003
TTL : Surakarta, 05 Juni 1978
Jab. : Waka Bid. Humas
Mapel : Ilmu Pengetahuan Sosial

Nama : Anto Suryo Pribadi, S.Pd
NIP : 19861126 201001 1 006
TTL : Karanganyar, 26 November 1986
Jab. : Operator Dapodik
Mapel : Ilmu Pengetahuan Sosial

Nama : Andjar Miharsih, S.Pd, M.Pd
NIP : 19630224 198603 2 003
TTL : Semarang, 24 Februari 1963
Jab. : Guru BK
Mapel : Bimbingan dan Konseling

Nama : Dra. Maria Helena Uning Wijaya
NIP : 19640816 198903 2 020
TTL : Surakarta, 16 Agustus 1964
Jab. : Guru BK
Mapel : Bimbingan dan Konseling

Nama : Catur Budi Prasetya, S.Pd
NIP : 19630416 198601 1 006
TTL : Klaten, 16 April 1963
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Bahasa Inggris

Nama : Joko Suseno, S.Pd
NIP : 19640418 199802 1 001
TTL : Surakarta, 18 April 1964
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Bahasa Inggris

Nama : Ardiyanti, S.Sn
NIP : 19710124 200604 2 009
TTL : Pati, 24 Januari 1971
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Seni Budaya

Nama : Ariyono, S.Pd
NIP : 19660908 198902 1 001
TTL : Surakarta, 08 September 1966
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Matematika

Nama : Dewi Sari Anugerah, S.Pd
NIP : 19730905 201406 2 002
TTL : Jakarta, 05 September 1973
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Bahasa Indonesia

Nama : Belgis Wahyu Fadhillah, S.Pd
NIP : –
TTL : Surakarta, 14 Juli 2000
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Bahasa Indonesia

Nama : Sri Rahayu Haryani, S.Pd
NIP : 19701108 199903 2 004
TTL : Surakarta, 08 November 1970
Jab. : Waka Bid. Kurikulum
Mapel : Bahasa Indonesia

Nama : Nur Wijayanti, SH
NIP : 19711023 200801 2 006
TTL : Surakarta, 23 Oktober 1971
Jab. : Staf Kurikulum
Mapel : Pendidikan Kewarganegaraan 

Nama : Cristian Widyantoro, S.Pd
NIP : 19830309 201001 1 023
TTL : Surakarta, 09 Maret 1983
Jab. : Staf Kurikulum
Mapel : Bahasa Inggris

Nama : Triyanto, S.Pd, M.Pd
NIP : 19790927 200902 1 005
TTL : Karanganyar, 27 September 1979
Jab. : Waka Bid. Sarpras
Mapel : Bahasa Indonesia

Nama : Dra. Kristina Sri Rahayu
NIP : 19661201 200604 2 008
TTL : Karanganyar, 01 Desember 1966
Jab. : Bendahara BOS
Mapel : Matematika

Nama : Supartini, S.Pd.I., M.Pd.I
NIP : 19650101 199303 2 010
TTL : Ngawi, 01 Jnuari 1965
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Pendidikan Agama Islam

Nama : Salam Supaimi, S.Pd
NIP : 19680425 199802 2 003
TTL : Surakarta, 25 April 1968
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Bahasa Daerah

Nama : Dra. Tri Retno Wahyuni Mariana
NIP : 19680301 200701 2 023 
TTL : Surakarta, 01 Maret 1968
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Ilmu Pengetahuan Sosial

Nama : Bengawan J P, S.Pd
NIP :
TTL : 
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Seni Budaya

Nama : Muhammad Basyarul A, S.Pd
NIP : 199211302019021002
TTL : Pati, 30 November 1992
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Informatika

Nama : Yolenta Sari, S.Pd
NIP : 19970612 202012 2 009
TTL : Surakarta, 12 Juni 1997
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Pendidikan Agama Katholik

Nama : Nila Ningrum, S.Pd.K
NIP : 19911002 202012 2 012
TTL : Wonogiri, 02 Oktober 1991
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Pendidikan Agama Kristen

Nama : Anyta Fajar, S.Pd
NIP : –
TTL : Surakarta, 28 Jan 1993
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Pendidikan Kewarganegaraan

Nama : Shinta Kusuma W H S, S.Pd
NIP : –
TTL : Surakarta, 16 Maret 1997
Jab. : Guru Mapel
Mapel : Ilmu Pengetahuan Alam

Agenda

17

Aug

Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia

01

Oct

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Daftar Karyawan

Nama : Nanik Muslimah
NIP : 19780420 201406 2 001
TTL : Sragen, 20 April 1978
Jab. : Pengelola Barang Milik Daerah

Nama : Trisno
NIP : 19680206 200801 1 008
TTL : Surakarta, 06 Februari 1968
Jab. : Petugas Keamanan

Nama : Ira Meccaresia KD
NIP : –
TTL : Surakarta, 22 Oktober 1980
Jab. : Pengadministrasi Umum

Nama :Retno Inayat Marfu’, S.I.Pust
NIP : –
TTL : Surakarta, 06 Oktober 1977
Jab. : Pengelola Perpustakaan

Nama : Joko Setiawan
NIP : –
TTL : Klaten, 01 Maret 1981
Jab. : Pramu Bakti

Nama : Rinawati
NIP : 19650723 198609 2 001
TTL : Sukoharjo, 23 Juli 1965
Jab. : Pengelola Keuangan

Nama : Ayu Fitri Astuti, A.Md
NIP : 19940302 202012 2 015
TTL : Surakarta, 02 Maret 1994
Jab. : Pengadministrasi Keuangan

Nama : Baskoro Tri Pamungkas, S.H
NIP : – 
TTL : Tanjung Pandan, 4 Mei 1997
Jab. : Pengelola Data

Nama : Sriyono
NIP : –
TTL : Sukoharjo, 30 Januari 1971
Jab. : Petugas Keamanan

Nama : Slamet Riyadi 
NIP : –
TTL : Wonogiri, 17 Februari 1982
Jab. : Pramu Bakti

Jangan Sampai Ketinggalan Informasi Terbaru

Dapatkan notifikasi untuk informasi terbaru dari kami